Dödsprocessen – Mammas sista dagar på jorden

Min personliga upplevelse av att leda och hjälpa min mamma i dödsprocessen.

  • Syftet med att skriva ner nedan berättelse var först och främst att bearbeta, sätta ord på, det jag varit med om men under skrivandets gång kom jag på fler anledningar…
  • Kunskap: Jag vill förmedla här, min personliga upplevelse, om hur en dödsprocess kan gå till. Det är så mycket okunskap om döden och okunskap skrämmer.
  • Trygghet: Kunskap ger trygghet. Därför vill jag få igång en…
  • Dialog: Jag skulle vilja att fler vågar tala om döden/transformationen som är en del av livet.
  • Gemenskap och stöd: Jag önskar att ingen, som är rädd för döden, ska behöva ligga och dö i sin ensamhet med en sådan rädsla och smärta som min mor hade.

Minnescollage av mor

 Kära mamma

Jag är fylld av tacksamhet o kärlek för att jag fick gåvan och förtroendet att hjälpa dig över. Det var också med tårar och en känsla av hjälplöshet jag såg dig lida mamma – dina sista dagar på jorden. Fredag den 14 december när jag var hos dig märkte jag att det var något som inte var sig likt. Du var tröttare än vanligt och ditt ”mind” var inte alert. Du är 87 år och har varit klar i huvudet men nu märkte jag att du inte riktigt var med. Jag blev rädd, tänk om din sista tid nu ska bli att du inte vet vad som händer eller inte ska veta var du är. Läs mer